241-1048

מדלית כסף 800, לכבוד 100 שנה למחוז רומה 1870-1970, Centerario della Rrovincia di Roma, 1870-1970

Silver 800 medal in honor of the centenary to the Province of Rome, Centerario della Provincia di Roma, 1870-1970

Start Price: $70