241-1050

מדליה, מורכבת מששה חלקים של הקהילה הלותרנית בהלסינקי, פינלנד: Ecclesiae Lutheranae Helsingienses

Medal composed of six segments, of the Helsinki Lutheran community, Finland, Ecclesiae Lutheranae Helsingienses

Start Price: $150