241-1052

לוט של אסימונים, ישראל וארצות אחרות כולל אסימון טכנאים של בזק, וכן אסימונים של החברה הממשלתית

Lot of tokens, Israel and other countries, including a Bezeq technician's token, and tokens of the government company

Start Price: $50 Sold for: $130