241-1056

שלושה שטרות, 1958, מצב UNC חצי, 1, 5 לירות
בנק ישראל

Three banknotes 1958, UNC, 1/2, 1, 5 IS poundBank of Israel

Start Price: $25 Sold for: $40