241-1058

שלושה שטרות, ע"ס 500 לירות 1975, מצב XF-UC
בנק ישראל

Three banknotes, IAO 500 IS pound, 1975, XF-UCBank of Israel

Start Price: $25