241-1060

שטר ע"ס לירה א"י אחת מצב Fine-VF
בנק אנגלו-פלשתינה, 1948

Banknote IAO 1 Palestine pound, Fine-VFAnglo Palestine Bank

Start Price: $25 Sold for: $65