241-1061

שני שטרות ע"ס 500 פרוטה ולירה ישראלית אחת, מצב AU
בנק ישראל, 1955

Two banknotes, value of 500 Pruta and One Lira, AUBank of Israel, 1955

Start Price: $120 Sold for: $130