241-1062

לוט שטרות בנק ישראל, 1958-1968 מצבים שונים, בדרך כלל משומשים

Lot of Bank of Israel banknotes, 1958-1968, various conditions, mostly used

Start Price: $25 Sold for: $45