241-1063

שטר ע"ס 500 פרוטה, ללא מיספור דירוג PMG - 55 מצב AU
בנק ישראל 1955

Bank note, value of 500 Pruta, unnumbered, graded PMG-55, AUBank of Israel, 1955

Start Price: $400