241-1065

שטר, ע"ס חמש לירות ישראליות, 1952 מצב UNC
בנק לאומי לישראל בע"מ

Banknote, value of Five Israeli Lira, UNCBank Leumi of Israel ltd

Start Price: $200 Sold for: $200