241-1066

שלושה שטרות: 5 ₪ 1985, 10 ₪ 1987, 50 ₪ 1992, מצבים XF-UNC
בנק ישראל

Three banknotes: 5 NIS 1985, 10 NIS 1987, 50 NIS 1992, XF-UNCBank of Israel

Start Price: $25