241-1068

שני שטרות: 50 שקל, 4 פסים 1978 מצב UC, ו 100 שקל שני פסים, 1979, מצב UC
בנק ישראל

Two banknotes: 50 IS, 4 thread 1978 UC, and 100 I£ two threads, 1979, UCBank of Israel

Start Price: $25 Sold for: $140