241-1070

שלושה שטרות, 1968, XF-UNC 5,50,100 ל"י
בנק ישראל

Three banknotes, 1968, XF-UNC, 5, 50, 100 I LiraBank of Israel

Start Price: $25 Sold for: $25