241-1072

שבעה שטרות, שקלים: 1 שקל, 1978 מצב UNC, 5 שקל, 1978, מצב UNC, 10 שקל 1978, מצב UNC, 50 שקל 1978, מצב UNC, 100 ₪, 1979 2 פסים, מצב XF, 500 שקל 1982, מצב UNC, 1000 שקל
בנק ישראל

Seven banknotes, Shekels: 1 IS 1978 UNC, 5 IS 1978 UNC, 10 IS 1978 UNC, 50 IS 1978 UNC, 100 INS 1979 2 threads UNC, 500 INS 1982 XF, 1000 IS UNCBank of Israel

Start Price: $40 Sold for: $40