241-1075

זוג מעות כסף מנייר (שטיחים) ע"ס 50, 100 מיל, 1948, מצב VF

Pair of paper coins (carpets), 50 Mil, 100 Mil 1948, VF

Start Price: $300 Sold for: $450