241-1080

ארבעה שטרות ע"ס שני דולר ארה"ב לא גזורים, מסדרת השלמות עם כוכבים, בלמינציה

Four banknotes, value of two Dollars, USA, uncut, completion series with stars, laminated

Start Price: $50