241-1081

שני שטרות ע"ס 2 דולר ו- 5 דולר, ארה"ב מיספור אדום, 1928, מצב Fine

Two banknotes, value of 2 Dollar and 5 Dollar, red numbers, 1928, Fine

Start Price: $50 Sold for: $70