241-1084

שלושה שטרות, ע"ס 100 רובל מצבים VF, חתימות מנהל בנק וקופאי ראשי שונים בכל שטר
רוסיה הצארית 1910

Three banknotes, value of 100 Rubel, condition VF, with different bank manager and cashier's signatures on each oneTzarist Russia, 1910

Start Price: $50