241-1086

שבעה עשר סיכות וסמלים ישראל, שנות ה40-80

Seventeen pins and badges, Israel, 1940's-80's

Start Price: $40 Sold for: $40