241-1087

סמל כובע ודרגת רב סמל, רקומים על בד, צה"ל, תקופת קום המדינה

Beret badge and rank of sergeant major, embroidered on cloth, IDF, establishment of the State period

Start Price: $30 Sold for: $80