241-1088

שלושה סמלים: סמל כומתה, צבא ירדן, כנ"ל צבא סוריה, ואות צבא , ירדן מלחמת השחרור

Three badges: Beret badge, Jordanian Army, same as the Syrian Army, and a Jordanian military ribbon war of independence

Start Price: $50 Sold for: $50