241-1089

לוט של כ-30 אותות וסמלי צה"ל

Lot of 30 IDF decorations and badges

Start Price: $40 Sold for: $65