241-1091

שלושה אותות צבא, הוד מלכותה מלחמת העולם השניה: Africa Star, 1939-1945 Star, War Medal

Three military ribbons, Her Royal Highness WWII: Africa Star, 1939-1945 Star, War Medal

Start Price: $40