241-1092

חמישים וארבעה סמלים וסיכות ארה"ב ופעילות ציונית בארה"ב, שנות ה60 עד שנות ה80

Fifty four badges and pins, USA and Zionist operations in the US, 1960's-80's

Start Price: $90