241-1094

טבעת "הגנה", שנות ה40, ארץ ישראל

"Haganah" ring, 1940's, Eretz Israel

Start Price: $120 Sold for: $190