241-1101

קופסת כסף 833 לפודרה, על המכסה צריבה, מראה מגדל דוד, פרחי הרדוף וכיתוב "Jerusalem", א"י תקופת המנדט

Silver 833 powder box, etched on the lid an image of the Tower of David, oleander blossoms and the inscribed "Jerusalem", Eretz Israel, B. Mandate period

Start Price: $40 Sold for: $40