241-1102

חליל עץ תוצ' חלילית, תל אביב, ישראל, (החליל חתום זמיר)

Wooden flute, by Chalilit, Tel Aviv, Israel (the flute is marked Zamir)

Start Price: $25