241-1104

קופסת אתרוג עשויה פלסטיק ישראל, שנות ה50, אורך 17 ס"מ

Plastic Ethrog box, Israel, 1950's, length 17 cm

Start Price: $25 Sold for: $25