241-1105

תוכניה וששה תפריטים של חב' צים שנות ה50-60: "ליל הגברות", א.ק. תיאודור הרצל (4), א.ק. מולדת (3)

Program and six menus of the Zim company, 1950's-60's, "Ladies' Night" SS Theodor Herzl (4), SS Moledet (3)

Start Price: $40