241-1107

שלושה פריטי פורים מעץ, ארץ ישראלים: רעשן ושני סביבונים

Three wooden Purim articles, Eretz-Israel: rattle and two drydels

Start Price: $40