241-1111

"דודיק", פיגורת פיגורת "יהודי מתפלל", מתכת על מעמד עץ, באריזה מקורית (לא לגמרי חדשה)

"Dudik" metal figure, "praying Jew", on a pedestal, in its original box (not quite new)

Start Price: $50