241-1112

שתי צלוחיות אבנית, תוצ' Wedgewood אנגליה: א. עם סמל מדינת ישראל, 1948-1973 ב. מגן דוד עם כיתוב "ציון"

Two stoneware saucers, by Wedgewood, England, a. with the emblem of the State of Israel 1948-1973, b. Magen David with the inscription "Zion"

Start Price: $30 Sold for: $30