241-1113

פומית לסיגריות, כסף פיליגרן חתום ירושלים

Silver filigree cigarette holder, marked Jerusalem

Start Price: $60