241-1114

צלוחית כסף 833, עם חריטה "מדינת ישראל", ומפת הארץ

Silver 833 saucer, engraved "Medinat Israel", and a map of the land

Start Price: $40 Sold for: $40