241-1116

שלט "לשכת תפקידים מיוחדים מפלג מודיעין", מזכירות למדור חקירות מיוחדות (משטרת חיפה, שנות ה-50)

Sign: "Lishkat Tafkidim Meyuchadim, miflag Modiin", office of special investigations department, Haifa police, the 1950's

Start Price: $40 Sold for: $50