241-1120

אגרטל קרמיקה ארמני, חתום Palestine תקופת המנדט, ציורי פרחים (פגמי יצור, חלקי גלזורה חסרים)

Armenian pottery vase, marked Palestine, B. Mandate period, painted with flowers (production flaws, part of the glazing is missing)

Start Price: $60 Sold for: $60