241-2607

פיגורת עץ אבוני, טורסו אישה מסאית

Ebony wood figurine, Woman's Torso, Africa

Start Price: $80