241-2608

פיגורת עץ אבוני, ראש אישה אפריקה

Ebony wood figurine, Woman's head, Africa

Start Price: $50