241-2610

פיגורת עץ אבוני, ראש אישה אפריקה

Carved ebony wood figurine, woman's head, Africa

Start Price: $75