241-2611

שלוש פיגורות עץ אבוני, משפחת היפופותמים

Three ebony wood figurines, family of Hippopotamus

Start Price: $30