241-2612

שלוש פיגורות עץ אבוני משפחת היפופותמים

Three ebony wood figurines, family of Hippopotamus

Start Price: $30