241-2613

פיגורת עץ אפריקנית, פילה עם פילון

Carved wood figurine, elephant mother and baby, Africa

Start Price: $40 Sold for: $40