241-2614

פיגורת עץ אפריקנית, קרנף

Carved ebony wood figurine, Rhino, Africa

Start Price: $50