241-2615

פיגורת עץ אבוני אפריקנית, קרנף

Carved ebony wood figurine, Rhino, Africa

Start Price: $30