241-2616

מקל אפריקני מגולף, עץ אבוני

Carved ebony wood stick, Africa

Start Price: $40