242-001

כ-70 מטבעות עתיקים, ארץ ישראל בית שני עד לתקופה הערבית, מצבים פחות מ good, חלקם לא ניתנים לזיהוי, וכן שני חלקי תבניות יציקה עתיקות, כנראה לצורך זיוף מטבעות

70 coins, Eretz Israel, 2nd Temple period until the Arab period, less than good cond., some unidentifiable, also two antique parts of molds probably for counterfeit

Start Price: $25 Sold for: $60