242-002

שש מטבעות ברונזה רומיות שנים ערים, נבטי, יהודה קפטא, ושנים נוספים

Six Roman bronze coins, two city coins, Nabataean, Judaea Capta, and two more

Start Price: $60 Sold for: $90