242-003

לוט 19 מטבעות ארד (ברונזה), ארץ ישראל, שלטון רומי, כולל אחת ביזנטית ואחת סלווקית

Lot of 19 bronze coins, Eretz Israel, Roman rule, including one Byzantine and one Seleucid

Start Price: $30 Sold for: $35