242-004

מאה ששים ושמונה מטבעות ברונזה עתיקים ארץ ישראל בית שני עד התקופה האיסלמית (ערבית), רובם מצבים good

One hundred and sixty eight antique bronze coins, Eretz Israel 2nd Temple till the Islamic period, mostly good cond.

Start Price: $85 Sold for: $190