242-009

לוט של 32 מטבעות ברונזה ארץ ישראל, תקופת בית שני, כולל: חשמונאים, בית הורדוס ונציבים רומיים

Lot of thirty two bronze coins, Eretz Israel, 2nd Temple period, including Maccabees, Herodian dynasty and Roman governors

Start Price: $50 Sold for: $190